Wielickie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne

Skontaktuj się z nami

WIELICKIE PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.
32–020 Wieliczka, ul. Sikorskiego 5
tel. +48 668 81 23 98
e-mail: kontakt.wpi@wp.pl

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
32-020 Wieliczka, ul. Sikorskiego 5
tel. +48 507 89 69 01

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pole obowiązkowe)

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą poczty elektronicznej

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest: WIELICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE SP Z O O (KRS: 0000642647, NIP: 6832091513, REGON: 365663137).
2. Cel i podstawa przetwarzania danych: Podane dane osobowe przetwarzane będą przez naszą Spółkę w celu realizacji zawartej z Państwem umowy.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości zawarcia z Państwem umowy.
5. Odbiorcy danych: Dane osobowe są udostępniane, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, księgowe, bankowe, podmiotom prowadzącym działalność pocztową/kurierską, podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, PIP, urząd skarbowy, ZUS itp.).
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Okres przechowywania danych: Dane osobowe Spółka będzie przechowywać przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do rozliczenia i wykonania wszelkich obowiązków wobec Państwa i organów podatkowych aż do całkowitego przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy, a także w celach archiwizacyjnych.
8. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora: Wielickie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka